Post: : Admin

Vạn pháp vận hành theo những quy luật vốn có của chúng, đó là những quy luật của tạo hóa, tự nhiên mà đôi khi vì vô minh ta muốn các pháp theo ý mình khi không được như ý nguyện thì khổ đau sanh khởi. Tâm muốn sở hữu những gì tịnh hảo, tốt đẹp, nắm bắt nhiều thứ mà tâm thích để trưởng dưỡng cái "tôi, ta" trong ảo mộng.Tỉnh thức giúp bạn vượt qua khổ đau
- Khổ đau do đâu mà có?
- Bí kíp vượt thoát khổ đau

Vạn vật đều do nhân duyên hợp thành,còn duyên thì hợp hết duyên thì tan đó là quy luật. Đức Phật với trí tuệ siêu nhiên thanh tịnh, Ngài đã liễu tri sự vận hành của vạn pháp, thấy rõ được tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã luôn hiện hữu khắp nơi nơi trong tam giới từ đó hướng đạo những ai hữu duyên con đường đoạn tận khổ đau.

Khổ đau do đâu mà có?

Khổ đau do đâu mà có?

Chúng sanh hữu tình luôn chấp giữ mọi thứ đều thuộc về mình do sự dẫn dắt bởi tâm tham mà đâu biết rằng khi sự vật, sự việc tan rã, biến hoại theo quy luật vốn có thì khổ đau sanh khởi. Phiền não cũng vậy, đều do nhân duyên tạo nên chúng cũng đến rồi đi nhưng nếu ta cứ tạo điều kiện cho những bất thiện tâm phát triển thì chúng sẽ ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ và làm ta khổ đau triền miên trong tháng ngày luân hồi sinh tử từ đó tự mình làm hại mình bởi hạnh phúc hay đau khổ đều do tâm tạo và do chính ta tạo nên bằng những hành động thiện ác. 

Bởi thế trưởng dưỡng bản ngã trong vô minh đem lại sự khổ đau và hành trì theo pháp bảo là con đường mang lại hạnh phúc cao thượng. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An