Post: : Admin

Trước đó ngày 03/7/2016,Chùa Phước Viên phường Tân Hiệp thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai trang nghiêm tổ chức bế mạc khóa tu mùa hè 2016 trong ý nghĩa thiêng liêng cho các bạn trẻ học Phật mùa hè.Tin khóa tu mùa hè chùa Phước Viên

- 'Nét đẹp hoàn hảo' ĐĐ Thích Đồng Thành thuyết giảng

- Đồng Nai: Chùa Phước Viên khai mạc khóa tu mùa hè 2016

- Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng khóa tu mùa hè chùa Phước Viên

- Đồng Nai: Chùa Phước Viên khai mạc khóa tu mùa hè 2016


Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016

Buổi lễ dưới sự chứng minh và chú nguyện của Hòa thượng Thích Quang Đạo, Viện chủ Chùa Phước Viên, cùng toàn thể Tăng chúng trong bổn tự. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các bậc phụ huynh của gần 400 thanh thiếu niên Phật tử của Khoá tu.

Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016

Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016

Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016

Hình ảnh các chúng của khóa tu mùa hè:

Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016Đồng Nai: Bế mạc khóa tu mùa hè chùa Phước Viên 2016


Xuân Thọ