Post: : Admin

Ngày 30/06/2016 là ngày thứ hai của Khóa tu Mùa hè Chùa Phước Viên phường Tân Hiệp Tp. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai năm 2016, các em Khóa sinh được lắng nghe các thời Pháp thoại của Đại đức Thích Quảng Thiện và Thượng tọa Thích Đồng Thành về Tài – Đức, Bi – Trí và Nét đẹp hoàn hảo. >>Đồng Nai: Chùa Phước Viên khai mạc khóa tu mùa hè 2016

Ban nghi lễ chùa Phước Viên tác bạch cung thỉnh Đại đức Thích Đồng Thành quang lâm hội trường thuyết giảng
Các em được tiếp nhận thêm nhiều kiến thức mới, định hướng được lối đi, tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống. Trong bài giảng, có những điều quý Thầy giảng dạy làm cho các em trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng có những câu chuyện triết lý sống khôi hài, giúp các em có được những tràng cười sảng khoái, vui vẻ.

Đại đức Thích Đồng Thành chia sẻ cùng các bạn trẻ tại khóa tu mùa hè Chùa Phước Viên

'Nét đẹp hoàn hảo' ĐĐ Thích Đồng Thành thuyết giảng 'Nét đẹp hoàn hảo' ĐĐ Thích Đồng Thành thuyết giảng 'Nét đẹp hoàn hảo' ĐĐ Thích Đồng Thành thuyết giảng 'Nét đẹp hoàn hảo' ĐĐ Thích Đồng Thành thuyết giảng 'Nét đẹp hoàn hảo' ĐĐ Thích Đồng Thành thuyết giảng

'Nét đẹp hoàn hảo' ĐĐ Thích Đồng Thành thuyết giảng 'Nét đẹp hoàn hảo' ĐĐ Thích Đồng Thành thuyết giảng


Xuân Thọ