Post: : Admin

Ngày thứ ba của Khóa tu (01/07/2016), các em Khóa sinh được tụng Kinh Thiện Nhân. Ngang qua thời Kinh tụng, các em được tiếp thu những giá trị đạo đức, cung cách ứng xử, giao tế… giữa tình bạn, tình yêu, tình cha con, tình thầy trò…Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng khóa tu mùa hè chùa Phước Viên

Buổi sáng, các em được tham dự buổi Pháp thoại của Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ về Công ơn Cha mẹ, các em được nghe và thẩm thấu những câu chuyện về công ơn cha mẹ trong những giọt nước mắt hối hận, ăn năn vì tuổi trẻ ngỗ ngáo, tự kỷ và không vâng lời. Đức Phật dạy, “Cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế”, cha mẹ chính là Phật. Cho nên, kính hiếu cha mẹ chính là kính hiếu đức Phật, bởi “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Do đó, trong các tội thì tội Bất hiếu là tội nặng nhất.

Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng khóa tu mùa hè chùa Phước ViênSư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng khóa tu mùa hè chùa Phước Viên

Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ

Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng khóa tu mùa hè chùa Phước ViênSư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng khóa tu mùa hè chùa Phước ViênSư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng khóa tu mùa hè chùa Phước ViênSư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng khóa tu mùa hè chùa Phước ViênSư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng khóa tu mùa hè chùa Phước Viên


Xuân Thọ


Tin khóa tu mùa hè chùa Phước Viên

'Nét đẹp hoàn hảo' ĐĐ Thích Đồng Thành thuyết giảng

- Đồng Nai: Chùa Phước Viên khai mạc khóa tu mùa hè 2016