Post: : Admin

Chương trình tang lễ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền(1938-2017) Khai Sơn Chùa Việt Nam tại Nhật BảnTin liên quan:

>>Cáo phó: HT Thích Minh Tuyền viên tịch tại Nhật Bản

>>Nhật Bản: Lễ tang HT Thích Minh TuyềnHòa Thượng THÍCH MINH TUYỀN thế danh LÊ MINH TUYỀN sanh ngày 08 tháng 09 năm 1938 (Mậu Dần), tại thôn Bình Hội, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Xuất gia năm 7 tuổi (Năm Ất Dậu (1945) tại Chùa Bửu Tích thuộc thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Năm 1969 HT đến du học tại Nhật Bản và lưu trú đến ngày nay. Vì tuổi cao sức yếu, Ngài đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 3giờ 35 phút sáng ngày 22 tháng 08 năm 2017(nhằm ngày 01 tháng 07 năm Đinh Dậu) Trụ thế 80 năm, 60  Hạ lạp. Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Quý Đồng Hương Phật Tử gần xa nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Tân Viên Tịch HT Thích Minh Tuyền Cao Đăng Phật Quốc.
Chương trình tang lễ HT Thích Minh Tuyền tại Nhật Bản

Chương Trình Tang Lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền Khai Sơn và Viện Chủ Chùa Việt Nam tại Nhật Bản
 
Thứ Sáu 25/8/2017 ( nhằm ngày mùng 4/7/Đinh Dậu)
05:30 Công phu khuya
07:30 Tảo thực
09:30 Thiết trí Giác Linh đường
12:00 Thọ trai
14:00 tụnh kinh
17:00 Dược thực
19:30 Luân phiên tụng niệm
22:30 Chỉ tịnh
 
Thứ Bảy 26/8/2017 ( nhằm ngày mùng 5/7/Đinh Dậu)
 05:30 Công phu khuya
07:30 Tảo thực
09:00 Luân phiên tụng niệm
11:00 Cúng Ngọ
12:00 Thọ trai
14:00 Luân phiên tụng niệm
18:00 Dược thực
19:15 Luân phiên tụng niệm
 
Chủ Nhật 27/8/2017 ( nhằm ngày mùng 6/7/Đinh Dậu)
05:30 Công phu khuya
07:30 Tảo thực
09:00 Luân phiên tụng niệm
11:00 Cúng Ngọ
12:00 Thọ trai
14:00 Luân phiên tụng niệm
18:00 Dược thực
19:15 Luân phiên tụng niệm
 
Thứ Hai, 28/8/2017 ( nhằm ngày mùng 7/7/Đinh Dậu)
05:30 Công phu khuya
07:30 Tảo thực
09:00 Luân phiên tụng niệm
11:00 Cúng Ngọ
12:00 Thọ trai
14:00 Luân phiên tụng niệm
18:00 Dược thực
19:15 Luân phiên tụng niệm
 
Thứ Ba 29/8/2017 ( nhằm ngày mùng 8/7/Đinh Dậu)
05:30 Công Phu Khuya
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
08:00 Nghi niêm hương bạch Phật- Khai Kinh
-Lễ Nhập Kim Quan
-Lễ Quải Chân Dung
-Lễ Thành Phục
12:00 Thọ trai
14:00 Lễ viếng
15:00 19:00 Lễ thỉnh Giác Linh yết Phật, triều Tổ. 
16:00 Thí thực
17:00 Dược thực
19:00 Môn đồ Pháp quyến tưởng niệm Ân Đức Tôn Sư
22:00 Chỉ tịnh.
 
Thứ Tư 30/8/2017 ( nhằm ngày mùng 9/7/Đinh Dậu)
05:30 Lễ Trưởng Tịnh, đại chúng kiền thỉnh Giác Linh thính Bồ Tát Giới 
07:00 Tiến trà
07:30 Tảo thực
08:00 Lễ Truy Điệu.
- Lễ Tống Kim Quan
- Lễ Trà Tỳ (có chương trình riêng).
- Lễ An Vị Giác Linh tại Chùa PGVN Nhật Bản
- Ngọ Trai
- Môn đồ Pháp quyến đảnh lễ cảm tạ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
- Pháp sự châu viên - Đạo tràng hoàn mãn
 
Thành kính nguyện cầu Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc

TK Thích Nhuận Phổ
(trụ trì chùa Hoà Lạc kobe- chùa Đại Nam Himeji