Post: : Admin

Như tin, Phật học đời sống đã đưa, lễ tang Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Tuyền trú trì Chùa Việt Nam tại Kanagawa Nhật bản. Buổi tụng kinh đại chúng đầu tiên trì tụng kinh Địa Tạng.Tin liên quan:

>>Cáo phó: HT Thích Minh Tuyền viên tịch tại Nhật Bản


Theo như được biết, lễ tang cố Hòa thượng Thích Minh Tuyền sẽ diễn ra theo nghi thức nghi lễ truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Cố Hoà thượng Thích Minh Tuyền viện chủ Chùa Việt nam tại Kanagawa, Nhật Bản thuận thế vô thường, vừa thâu thần thị tịch lúc 3h35 sáng ngày 22/8/2017 (nhằm ngày 1/7/ Đinh dậu). Hưởng thọ 80 tuổi, Thọ lạp 60 năm.

Nhục thân cố Hòa thượng Thích Minh Tuyền vẫn chưa nhập kim quan, hiện đang ướp xác bằng phương pháp của Nhật Bản.

Buổi trì kinh Địa Tạng của Chư Tăng Ni và Phật tử do Tỳ kheo Thích Nhuận Phổ làm chủ sám.

Trang nghiêm và thành kính nhất tâm trì tụng biến kinh, mong giác linh Ngài cao đăng Phật quốc.

Khi người quá cố xả báo thân, người thân lấy việc làm phước lành để hồi hướng cho người đã khuất được ra đi nhẹ nhàng cũng nương nhờ mà đầu về thai cõi lành. Vì vậy, việc trì tụng kinh chú cũng không ngoài mục đích đó.

Nhục thân hoà thượng an trí tại Chùa Việt Nam tại Kanagawaken

– Lễ nhập Kim Quan lúc: 08 giờ sáng ngày Thứ Ba 29/8/2017 ( nhằm ngày mùng 8/7/Đinh Dậu), Kim quan của Đức Trưởng Lão được tôn trí tại Chùa PGVN tại Nhật Bản.
– Lễ cung tống Kim Quan trà tỳ lúc: 08 giờ sáng ngày Thứ Tư 30/8/2017 (nhằm ngày mùng 9/7/Đinh Dậu).

Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về lễ tang.


Shakku Doshin / Phật học đời sống

Từ Nhật Bản đưa tin