Post: : Admin

Cố Hoà thượng Thích Minh Tuyền viện chủ Chùa Việt nam tại Kanagawa, Nhật Bản thuận thế vô thường, vừa thâu thần thị tịch lúc 3h35 sáng ngày 22/8/2017 (nhằm ngày 1/7/ Đinh dậu). Hưởng thọ 80 tuổi, Thọ lạp 60 năm.Cáo phó: HT Thích Minh Tuyền viên tịch tại Nhật Bản

Chân dung cố HT Thích Minh Tuyền (1937-2017)

Kính gởi Quý đồng hương Phật tử tại Nhật.

Chúng con tăng chúng và Phật tử tại Nhật bản đê đầu đảnh lễ giác linh HT Thích Minh Tuyền ngưỡng nguyện Mười phương Chư Phật chư tôn Bồ tát chư Hiền Thánh Tăng, Đức Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật Thuỳ từ tiếp dẫn Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.


Khể thủ
Tường thuật về lễ Tang của cố HT Thích Minh Tuyền

1.47 sáng: Đoàn xe được tin bác sĩ Thông báo huyết áp của Hoà thượng viện chủ chùa Việt nam ở Kanagawa tụt thấp có thể đi yêu cầu bên chùa chuẩn bị. Chúng tôi lăn bánh tiến về bệnh viện để cầu nguyện cho hoà thượng, ngưỡng nguyện Tam bảo gia hộ.
2.20: đến bệnh viện đại chúng lên thẳng phòng hoà thượng an trú trị bệnh. Mọi người đã tề tựu đông đủ. Mọi người bắt đầu niệm Phật cầu nguyện.
3.35: phút Hoà thượng thâu thần thị tịch. Xả nhục thân thuận thế vô thường trụ thế 80 tuổi.
7.30: Nhục thân hoà thượng sẽ rời bệnh viện đến nơi ướp xác và sau đó mang về chùa an trí.
14h30: Ngày 22/08/2017 an trí tại chùa
– Lễ nhập Kim Quan lúc: 08 giờ sáng ngày Thứ Ba 29/8/2017 ( nhằm ngày mùng 8/7/Đinh Dậu), Kim quan của Đức Trưởng Lão được tôn trí tại Chùa PGVN tại Nhật Bản.
– Lễ cung tống Kim Quan trà tỳ lúc: 08 giờ sáng ngày Thứ Tư 30/8/2017 (nhằm ngày mùng 9/7/Đinh Dậu).


TK. Thích Nhuận Phổ / Phật học đời sống