Post: : Admin

Sau cơn bão số 1 Mirinae đổ bộ vào đất liền ngày 27/07 đã gây nhiều thiệt hại nặng nề ở một số tỉnh phía Bắc. Do ảnh hưởng một phần nhỏ của cơn bão, chiều nay 31-07-2016, Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội đã tổng vệ sinh, dọn dẹp các nơi trong khu vực học đường và Tăng xá.- Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội
- Chư tăng trường TCPH Hà Nội nghe pháp TT Thích Tiến Đạt giảng

"Quán triệt đường tu, sắc thị không

Chạy theo sắc dục rối vào lòng
Bạc tiền, danh lợi, như mây khói

Buông xả nhẹ nhàng, học Đạo thông”

(HT. Thích Trí Giải)

Tăng Ni sinh trường TCPH Hà Nội lao động sau cơn bão

Nhiều nơi bị ảnh hưởng cũng khá bừa bộn, nhưng chúng con nhận thấy những gương mặt rạng rỡ, đầy lạc quan của Tăng Ni sinh và trách nhiệm cao trong công việc, nên buổi chấp tác cũng sớm hoàn thiện nhanh chóng.

Dưới đây là những hình ảnh Tăng Ni sinh trường TCPH Hà Nội lao động sau cơn bão được ghi nhận lại.

Tăng Ni sinh trường TCPH Hà Nội lao động sau cơn bãoTăng Ni sinh trường TCPH Hà Nội lao động sau cơn bãoTăng Ni sinh trường TCPH Hà Nội lao động sau cơn bãoTăng Ni sinh trường TCPH Hà Nội lao động sau cơn bãoTăng Ni sinh trường TCPH Hà Nội lao động sau cơn bão


Tiểu Trạch