Post: : Admin

Ngoài những thời khóa tu tập hằng ngày Tăng- Ni sinh Trường TCPH Hà Nội- Hạ trường Chùa Đại Từ Ân, còn tranh thủ chấp tác các công việc chốn Thiền gia...Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội

“Mặc áo nâu sồng dứt nợ duyên

Giới thân đức hạnh chốn hương thiền
Sôi kinh nấu sử, tỏ nguồn Đạo

Hướng dẫn người tu dứt não phiền” (HT. Thích Trí Giải)

Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội

Ngoài thời gian rèn luyện thân tâm, trau dồi Phật pháp hướng tâm đến tình thương và trí tuệ, với lòng vô ngã vị tha. Đối với Phật giáo khi phúc và tuệ đầy đủ mới có thể thành Phật. Vì vậy, Tổ Bách Trượng có dạy: “nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực”, nghĩa là một ngày không làm thì một ngày cũng không ăn. Ngoài những thời khóa tu tập hằng ngày Tăng- Ni sinh Trường TCPH Hà Nội- Hạ trường Chùa Đại Từ Ân, còn tranh thủ chấp tác các công việc chốn Thiền gia. 

Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội

Những nụ cười an lạc khi khoác trên mình chiếc áo nâu sồng đơn giản mà người xuất gia phải ý thức được những gì phải làm cho Đạo pháp, cho cuộc đời này. Chiếc áo giải thoát, màu áo của sự khiêm nhường, của thiểu dục tri túc, của cuộc sống đạm bạc. Màu áo của một cuộc đời tu sĩ, để quán chiếu về lẽ vô thường, duyên sinh, bất tịnh và đó cũng là màu áo “dứt nợ duyên”. Ắt hẳn Chư Tăng có một nét đẹp riêng, không phải cái đẹp phù du, giả tạm của thế gian vội nở rồi vội tàn, mà đó là cái đẹp của sự vững chãi, trang nghiêm và trong sáng. Con đường của Chư Tăng đang đi là con đường thanh thoát vân du tự tại hóa độ chúng sinh thoát khỏi vòng sinh tử, tử sinh.

Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội

Hằng ngày: “Tu tập , khai tâm mở trí sáng tỏ nguồn Đạo. Hoằng pháp đến với nhân sinh giúp họ được an lạc, hạnh phúc ”. Nếu nhìn về góc độ nào đó ta tưởng chừng rất đơn giản, nhưng liệu có mấy ai làm được như vậy? Từ bỏ song thân, quyến thuộc, ước mơ của trần tục, từ bỏ những gì mà thế gian cho là đẹp, cho là cái thiết yếu mà con người cần phải thụ hưởng… để về bên cánh cửa thiền gia cắt bỏ mái tóc xanh, mặc áo hoại sắc, sống đời sống thanh bần, rau dưa đạm bạc, hướng tâm vào thế giới của trí tuệ và giải thoát để dấn thân trong sự nghiệp “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi sự nghiệp”.

Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội

Ba y, một bình bát đó là hành trang, là tư lương, là lý tưởng cao thượng của những con người nguyện sống vì chân lý của Phật Đà…

Dưới đây là những hình ảnh sinh hoạt lao động của Tăng-Ni tại trường Trung cấp Phật học Hạ Nội, trường hạ chùa Đại Từ Ân được ghi nhận.

Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội

Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội Nét đẹp giờ chấp tác của Tăng Ni sinh Trường TCPH Hà Nội


Chùa Đại Từ Ân