Post: : Admin

Bài pháp 'Chánh kiến và Tà kiến trong đời sống' do HT Thích Viên Minh. Mời quý vị lắng nghe để thực hành trong đời sống tâm linh.
HT Thích Viên Minh

HT Thích Viên Minh

Xem thêm:

>>Cốt lõi của đạo Phật - HT Thích Viên Minh
>>Sai lầm lớn nhất của con người - HT Thích Viên Minh