Post: : Admin

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư:Ngành Tăng sự gắn liền với sinh hoạt, đạo hạnh trong đời sống hàng ngày của chư Tăng Ni trong cả nước. Do vậy, việc thực hiện các Phật sự ngành cần có một bộ phận đủ tâm, đủ tầm, được kính ngưỡng và luôn giữ mô phạm trên mọi phương diện tu học. Từ yêu cầu đó, nhiệm vụ quan trọng nhất cần được thực hiện một cách triệt để của ngành là việc chọn lựa cá nhân tiêu biểu, uy tín để tham gia Ban Tăng sự T.Ư khóa mới. Tiếp theo sau đó là công tác trao đổi thông tin với BTS GHPGVN các tỉnh, thành để suy cử nhân sự cho Ban Tăng sự tại các địa phương.


Theo giacngo.vn


Bài liên quan:


>>'Tâm và Tầm' tiêu chuẩn người lãnh đạo Giáo hội
>>Phật sự hanh thông khi nhân sự có tâm và tầm
>>Nhân sự phải đủ tâm và tầm