Post: : Admin

Nhiều ý kiến, vấn đề được quý trưởng Ban trị sự các Quận-Huyện trong Tp.HCM hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2017-2022 sắp diễn ra.TT.Thích Huệ Minh, Phó Thường trực BTS GHPGVN H.Bình Chánh: “Phật sự hanh thông khi nhân sự có tâm và tầm”

TT.Thích Huệ Minh, Phó Thường trực BTS GHPGVN H.Bình Chánh: “Phật sự hanh thông khi nhân sự có tâm và tầm”

Hiện nay về hành chánh Giáo hội vẫn chưa có một quy chuẩn và quy định làm khuôn mẫu chung cho các quận huyện, dẫn đến BTS các quận, huyện không thống nhất về cách thức trình bày một văn bản, đôi khi tỏ ra lúng túng.


Ban Trị Sự Phật giáo Thành phố HCM nên có những khuôn mẫu hành chính, về những vấn đề chung trong Giáo hội để phổ biến đến các quận huyện. Mặt khác, cũng cần liên hệ với các cơ quan chính quyền, để có sự thống nhất về cách thức trình bày văn bản gởi đi. Đặc biệt, trong những khóa bồi dưỡng trụ trì nên đem điều này phổ biến đến chư vị trụ trì các tự viện, để tránh sự nhập nhằng khi giải quyết các công việc liên quan đến hành chính.


Theo giacngo.vn