Post: : Admin

Chùa Hoa Khai xã Đạo Nghĩa huyện Đăk R'lấp tỉnh Đăk Nông như là mái nhà chung của giới trẻ, hằng năm sau những ngày học tập, các em trở về tham dự khóa tu. Đây là khóa tu lần thứ 7, chủ đề “hương sen mùa hạ”  2016 với những chương trình sinh hoạt học tập diễn ra trong 7 ngày vô cùng ý nghĩa và thiết thực.Cảm động hơn 600 tu sinh tu học hè ở chùa Hoa Khai

Cảm động hơn 600 tu sinh tu học hè ở chùa Hoa Khai. Ảnh: Nhật Chiếu

Hoằng pháp với tuổi trẻ là Phật sự quan trọng hàng đầu, với hoài bão “hoằng pháp lợi sanh, báo Phật ân đức” bao năm tháng miệt mài đèn sách, chư tăng ni trẻ Phật giáo huyện Đăk R’lấp tỉnh Đăk Nông đã phát tâm về hoằng pháp vùng sâu vùng xa, để chuyển giáo lý từ bi yêu thương và hiểu biết đến với tất cả mọi người, cũng như giáo dục tuổi trẻ sống có đạo đức có chí hướng thượng.

Cương vị trưởng ban hoằng pháp tỉnh Đăk Nông, Đại đức Thích Chiếu Ý tâm nguyện trong mình mở ra nhiều khóa tu sinh hoạt cho Phật tử các giới, trong đó giới trẻ là đối tượng được quan tâm hàng đầu.

Vì đạo Phật là đạo của tuổi trẻ và tuổi trẻ cũng chính là thế hệ kế thừa tương lai  cho đạo Pháp, cho xây dựng quê hương đất nước ta trong thời kỳ hội nhập và phát triển chung của nhân loại.

Tuy nhiên bên cạnh đó sự tha hóa đạo đức ngày một xuống cấp, như con không nghe lời cha mẹ, học trò cải lời thầy cô giáo, đua xe, tiêm chích nghiện ngập ma túy, bạo lực học đường và dành thời gian vào các trò chơi vô bổ.


Khóa tu mùa hè là cơ duyên mở ra nhịp cầu tình yêu thương của chư tôn đức Tăng Ni, các ban ngành quan tâm có cơ hội tiếp xúc giáo dục các em. Tạo cho các bạn trẻ một nơi trở về với ngôi nhà chung đó là ngôi chùa.


“Mỗi người mỗi nước mỗi non,

khi vào cửa Phật như con một nhà”.

Tu học hè ở chùa chính là những ngày sửa đổi, các tu sinh thực tập như một nhà tu hành từ lời ăn tiếng nói, cách đi đứng nằm ngồi đều thực tập trong chánh niệm.

Các tu sinh mỗi lần vào chánh điện để dép dưới thềm, xoay dép ra đồng bộ. Thực tập theo câu thơ "lên chùa lễ Phật tụng kinh, dép mình mình nhớ chớ mang dép người". Ảnh: Đào Viên


Như Thị


Tin liên quan khóa tu Chùa Hoa Khai

- Khóa tu mùa hè Chùa Hoa Khai từng bước chuyển mình


Đăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa Khai

- Đăng ký khóa tu mùa hè 2016 Chùa Hoa Khai - Đăk Nông

- Karaoke hương sen mùa hạ - Lê Đình

- Hương sen mùa hạ đong đầy yêu thương

>>Phóng sự khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa Khai