Post: : Admin

Xin giới thiệu bản nhạc beat hương sen mùa hạ - nhạc và lời Lê Đình. Bản nhạc viết cho khóa tu mùa hè hằng năm chùa Hoa Khai xã Đạo Nghĩa huyện Đăk R'lấp tỉnh Đăk Nông.
>>Hương sen mùa hạ đong đầy yêu thương

Ca khúc "hương sen mùa hạ" nhạc và lời Lê Đình phổ nhạc tặng khóa tu mùa hè chùa Hoa Khai


Đạo Nghĩa