Post: : Admin

Sáng nay ngày 22/06/2016 ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa Khai xã Đạo Nghĩa  huyện Đăk R'lấp tỉnh Đăk Nông, như là mái nhà chung của giới trẻ, các em khóa sinh về chùa tu học.Đăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa Khai

Đây là khóa tu lần thứ 7, chủ đề “hương sen mùa hạ”  2016 với những chương trình sinh hoạt học tập diễn ra trong 7 ngày vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Từ ngày 22 đến ngày 28/06/2016

Đăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa KhaiKhóa sinh tập trung nhận chúng, nhận thẻ trại sinh bắt đàu ngày thứ 1

Đăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa Khai

Đúng là chùa Hoa Khai đứng giữa đất trời, trông uy nghi chan chứ hương từ bi. Như lời của nhà thơ Lê Đình viết

Tình nguyện viên khóa tu mùa hè chùa hoa khai

Anh tình nguyện viên kiểm tra tên chúng giúp các em mới đến.

Hân hoan đón mừng 505 trại sinh về tham dự khóa tu lần 7 - năm 2016 chùa Hoa Khai

Hân hoan đón mừng 505 trại sinh về tham dự khóa tu lần 7 - năm 2016 chùa Hoa Khai.

Trời cao nguyên vào mùa mưa dầm, tiết trời se lạnh, nhưng không ngại đường sá lầy lội, các em cũng đã về chùa đầy đủ. Khóa tu tổ chức vào thời điểm các bạn trẻ đang ôn thi đại học nên thiểu giảm hơn số lượng trại sinh năm ngoái.

Đăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa KhaiĐăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa KhaiĐăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa KhaiĐăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa KhaiĐăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa KhaiĐăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa Khai

Đăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa Khai

Đăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa Khai

Đăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa Khai

Đăk Nông: Ngày đầu khóa tu mùa hè 2016 chùa Hoa Khai


Đoàn Viên


Tin liên quan

>>Đăng ký khóa tu mùa hè 2016 Chùa Hoa Khai - Đăk Nông
>>Karaoke hương sen mùa hạ - Lê Đình

>>Hương sen mùa hạ đong đầy yêu thương