Post: : Admin

Bài pháp chủ đề 'Ý nghĩa của Đại hồng chung & những điều nên làm khi nghe thấy tiếng chuông' do HT Thích Thái Hòa chia sẻ, mời quý thính chúng lắng nghe.
Ý nghĩa của Đại hồng chung & những điều nên làm khi nghe thấy tiếng chuông

Xem thêm bài pháp của HT Thích Thái Hòa:

>>Ta đã từng có mặt trong nhau - HT Thích Thái Hòa

>>Trị liệu và chuyển hóa cơn giận - HT Thích Thái Hòa
>>Sống chết tùy duyên - HT Thích Thái Hòa