Post: : Admin

Video phóng sự khóa tu mùa hè 2017 chùa Pháp Hoa thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông, khóa tu diễn ra trong 5 ngày từ 25/06/2017 đến ngày 30-06-2017.
Tin liên quan:

>>Video clip khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017
>>Chùa Pháp Hoa khai mạc khóa tu mùa hè 2017
>>Đăk Nông: Trước giờ khai mạc khóa tu Chùa Pháp Hoa 2017


Khóa tu năm nay số lượng giới trẻ đăng ký gần 700 bạn trẻ trại sinh về tham dự.

Video phóng sự khóa tu mùa hè 2017 chùa Pháp Hoa

Các bạn khóa sinh chia sẻ những cảm xúc khi được vào chùa tập tu trong 5 ngày.

BTV Xuyến Chi trong tà áo tím dẫn chương trình trong suốt quá trình khóa tu diễn ra.

BTV Xuyến Chi trong tà áo tím dẫn chương trình trong suốt quá trình khóa tu diễn ra.

Khóa sinh tập thể dục buổi sáng tại hội trường khóa tu chùa Pháp Hoa

Khóa sinh tập thể dục buổi sáng tại hội trường khóa tu chùa Pháp Hoa


Xuyến Chi - Pháp Ấn media