Post: : Admin

Video clip khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017, chủ đề 'lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương' chùa Pháp Hoa lần thứ 4.
Video clip khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Video clip khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Các khóa sinh lắng nghe Đại đức Thích Quảng Tánh trả lời những câu hỏi, giao lưu cùng các bạn trẻ, nhờ thế các bạn nhận thức được việc học Phật pháp không còn khô cứng, hay bám chắc vào những quan điểm sai lầm như chùa dành cho người già, kinh tạng Phật giáo là những giáo lý lâu đời nằm trong tàng kinh các, Phật pháp không phải là một tôn giáo, hướng dẫn các em thoát ra khỏi khổ đau và phiền não...

Video clip khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Chùa Pháp Hoa thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông

Video clip khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Khóa sinh lắng nghe Phật pháp.

Video clip khóa tu mùa hè chùa Pháp Hoa 2017

Các bạn trẻ đi kinh hành niệm Phật

Thượng tọa Thích Quảng Thiện với bài pháp thoại 'hãy thay đổi bản thân của bạn'

Thượng tọa Thích Quảng Thiện với bài pháp thoại 'hãy thay đổi bản thân của bạn'


Đức Luận - Pháp Ấn media