Post: : Admin

Giếng chùa Long Hoa tọa lạc tại xã Hưng Long huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An, giếng nằm trước cổng tam quan chùa. Tương truyền giếng chùa Long Hoa có từ thời nhà Lê (khoảng năm 1527).
Video giếng chùa Long Hoa thấy tận đáy ở Nghệ An


Giếng có đường kính 10 mét vuông, thành giếng kích thước 40cm, nước trong xanh và đặc biệt hơn khi bạn xem sẽ thấy tận đáy giếng. Giếng có thể cung cấp nước cho cả xã Hưng Long, bạn bơm trong 1 ngày không thể hết nước. Trước đó người dân thả xuống 2 tấn vỏ hến, sò làm cho nước trong, nhưng sau này nước tự nhiên trong veo.


Bài liên quan:

>>Câu đối chùa Long Hoa tỉnh Nghệ An
>>Về Hưng Nguyên thăm chùa Long Hoa
>>Nghệ An: Đại lễ khai chung cổ chùa Long Hoa


Đầu năm 2016, Đại đức Thích Quảng Hội trụ trì chùa Long Hoa đã cho dân làng phục dựng lại giếng bằng đá tổ ong, thành giếng được xây bằng gạch đinh (gạch thẻ), gạch tàu lát nền. Giếng cũng được coi là công viên, cũng là điểm dừng dành cho du khách nghỉ chân sau khi tham quan, cũng như Phật tử viếng chùa lễ Phật.

Hiện nay giếng chưa đặt tên, nên người dân thường gọi là giếng chùa Long Hoa. Kinh phí phục dựng lại giếng hết 435 triệu đồng.


Trọng Bình - Hữu Nhân