Post: : Admin

Chùa Long Hoa tọa lạc tại xóm 8, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ngôi chùa làng quê nằm biệt lập giữa cánh đồng. Được chính quyền tỉnh Nghệ An cũng như Giáo hội ký quyết định khôi phục năm 2015.Câu đối chùa Long Hoa huyện Hưng Nguyên


Câu đối thuần Việt mặt sau cổng tam quan chùa Long Hoa:


Cửa chùa thanh tịnh chuông chiều ngân vọng tiếng từ bi
Cảnh Phật trang nghiêm mõ sớm gõ tan hồn mộng ảo

Vào chùa dứt bỏ tham tánh sân tánh si mê tánh

Về nhà tu học giới tâm định tâm huệ từ tâm.

(TT. Thích Phước Hòa)


Câu đối chữ Hán mặt trước cổng tam quan chùa Long Hoa:
Long phước ấm điều tâm dưỡng tánh phùng như ý

Hưng đức trạch hộ quốc an dân giáng cát tường

(TT. Thích Phước Hòa)Long trì nhật xuất tòng lâm quảng khai phương tiện hóa độ quần sanh

Hoa viên nguyệt hiện pháp đàn hội thuyết huyền cơ hàm an thánh chúng(TT. Thích Phước Hòa)Phong Vân