Post: : Admin

Thiên Chủ Đế Thích, Ngài là vị đại chư thiên có nhiều quyền uy và oai lực được chư thiên và nhân loại ngưỡng kính là thiên vương cõi trời Đạo Lợi. - Trời Đế Thích hộ trì chánh pháp

Trong kiếp là người khi còn ở cõi nhân gian, Ngài đã có nhiều hạnh nguyện cao quý và suốt đời thực hành tinh tấn để thành tựu những ước nguyện của mình và đã ra sức tạo dựng nhiều công đức để khi thân hoại mạng chung ở dương gian nhờ sự trợ duyên của phước báu. Ngài đã trở thành chúa tể cõi trời Đạo Lợi. Trong tiền kiếp khi mang thân tứ đại ở nhân gian, Ngài đã cùng nhóm bạn của mình làm một con đường để mọi người đi và tạo dựng phước xá để cho những người cơ nhỡ, bần nhân, bệnh tật có chỗ cư trú và tạo vô số việc công đức khác. 

Vua Trời Đế Thích tham kiến Phật. Tranh Phật giáo Thái Lan

Đồng thời, tiền thân vua trời Đế Thích cũng thực hành công hạnh nhẫn nại mặc dù ban đầu vị ấy làm nên những trú xứ bị những người khác xua đuổi để chiếm đoạt nhưng ngài vẫn khởi tâm hoan hỉ nhường chỗ ở của mình cho người khác. 

Những người vợ của Ngài trong tiền kiếp cũng tìm mọi cách để góp phần công đức trong việc tạo dựng phước xá ngoại trừ cô vợ út chỉ lo chăm sóc nhan sắc mà quên đi việc tạo dựng công đức. Nhờ vậy, khi thân hoại mạng chung, tất cả nhóm bạn của Ngài cùng những người vợ đều được tái sanh lên cõi trời Đạo Lợi ngoại trừ cô vợ út tái sanh làm một con cò trong hang núi.

Đức vua trời Đế Thích cũng đã tế độ được cô vợ út được tái sanh lên cõi trời đoàn tụ cùng Ngài bằng việc khuyến giáo vị ấy giữ gìn ngũ giới. Đức vua trời Đế Thích thật sự là vị thiên vương đáng kính bởi nhiều công hạnh cao quý, thiện lành và tốt đẹp. 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An
Tài liệu tham khảo:chú giải kinh Pháp Cú tập 1 (trưởng lão Pháp Minh)