Post: : Admin

Vì sao lại có một Đức Phật xuất hiện, và một Bồ Tát phát nguyện thành tựu các pháp ba la mật để trở thành Chánh Đẳng Giác.Là vì khi thế giới ấy luôn bất an trong các mối nguy hại như: thiện ít ác nhiều, lành ít dữ nhiều, chánh ít tà nhiều..... chúng sanh đang vì lợi dưỡng mà tạo ra vô số nghiệp chướng, bởi vô minh tà kiến....

Vì sao lại có một Đức Phật xuất hiện và một Bồ Tát phát nguyện thành tựu?


Nên trong kinh Từ Bi Đức Phật luôn khuyến tấn.” KHÔNG ĐUA ĐÒI THEO ĐÁM ĐÔNG, NHỮNG KẺ ẤY BIẾT SỐNG ĐƠN GIẢN MÀ HẠNH PHÚC, NẾP SỐNG TỪ HOÀ ĐIỀM ĐẠM”. Vì vậy cho nên hiện nay chúng ta đang bị nhiễu loạn cái gọi là “vô lượng pháp môn tu” nên ai tu gì cũng được ai nói gì cũng tin, mỗi thầy nói một kiểu, chống báng, trái ngược, lẫn nhau, làm cho Phật tử vô cùng hoang mang, mà không biết đâu đúng đâu sai. Nguyên do là ai cũng bảo căn cứ trên kinh sách, mà không biết kinh sách ấy bắt nguồn từ đâu, thời kỳ nào..... Nếu thế chính Đức Phật tạo ra mâu thuẫn trong chính giáo pháp của Ngài hay sao???.


Hãy tìm hiểu kinh NiKaYa chúng ta sẽ thấy rõ sự xuyên xuốt từ thời kỳ đầu cho đến thời kỳ cuối về ý kinh trên lộ trình giác ngộ giải thoát, mà không hề chống báng trái ngược như kinh sách Đại thừa mỗi kinh nói một kiểu. Chính vì mỗi kinh nói một kiểu khác nhau, nên có rất nhiều cách tu và nhiều tư tưởng khác nhau, dẫn đến tranh luận, mâu thuẫn trái ngược ý nhau là điều tất yếu.

Vẫn biết rằng bến giác còn xa, nhưng cho dù có xa cỡ nào mà biết quay đầu là được, rồi từ từ sẽ đến. Còn hơn nỗ lực tinh tấn theo tà kiến, thì muôn kiếp không biết đi về đâu.


Chọn được đường đi đã khó, để thực hiện đường đi ấy lại càng khó hơn. Nhưng dù sao cũng cố công tích lũy mỗi kiếp một ít rồi cũng có ngày thành tựu. Các vị Phật cũng phải trãi qua vô lượng vô biên kiếp mới thành tựu đạo quả. Còn chúng ta không là nghĩa lý gì trên vòng luân hồi sinh tử. Thà lâu đến đích nhưng nhắm đúng hướng vẫn tốt hơn, những người nhắm sai hướng thì muôn đời cũng không đến..


Hiện nay mọi chuyện xấu tốt, đúng sai, thật giả đã có hết trên mạng chúng ta cố gắng tìm tòi học hỏi và nghiên cứu, đừng vì bản ngã cố chấp hay vì sợ mất hết lợi dưỡng mà đành chấp nhận. Rồi cứ thế tu mù, tu đại, thì uống phí kiếp làm người, xem chừng kiếp sau sanh vào nhà tà kiến đi theo ngoại đạo. Thì không còn cơ hội gặp được chánh pháp, cho dù một Đức Chánh đẳng giác xuất hiện cũng không đủ duyên khai ngộ.

Vì sao lại có một Đức Phật xuất hiện và một Bồ Tát phát nguyện thành tựu?

Cho dù có bao nhiều sự hiềm khích, oán ghét, cũng phải một lòng tha thiết xiển dương giáo pháp tứ diệu đế và bát chánh đạo, là con đường duy nhất đi đến quả vị giác ngộ. Và tứ thánh quả. Ngoài con đường ấy không thể nào thành tựu. Và phục hưng lại hình ảnh Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, giúp cho mọi người cùng niệm đến danh hiệu Ngài để deo duyên lành thù thắng cho kiếp sau gặp được chánh pháp . Nghe và hiểu về tứ diệu đế và bát chánh đạo từ một vị Thánh Tăng hay một vị Phật Chánh Đẳng Giác giúp chúng ta khai ngộ, giác ngộ giải thoát khỏi tử sanh luân hồi

Sadhu sadhu . Xin cảm ơn mọi nhân duyên trong đời. An lành thay, hạnh phúc thay.


Mỉm Cười