Post: : Admin

HỎI: Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không? Thiết nghĩ, những việc làm này hoàn toàn phù hợp với khả năng của các thầy đó và không vi phạm pháp luật cũng như giáo luật.(Liên Nga, dieuliennga@gmail.com)

Tu sĩ có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

Tu sĩ có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

Đáp: Bạn Nga thân mến!

Cũng là tu sĩ Phật giáo, nhưng vì tự học trong những môi trường, hoàn cảnh, đặc biệt của xã hội khác nhau trên có một số ứng xử khác biệt

nhau. Đúng là ở nước ngoài có một số "tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành". Tuy nhiên đó là đối với một số vị còn đang đi học hay có hoàn cảnh riêng, còn lại đa phần chư vị Tăng Ni vẫn ở chùa, chuyên tâm tu tập và làm Phật sự đúng theo bổn phận của Tăng sĩ.

Ở nước ta, Phật giáo có truyền thống thống lâu đời, Phật tử chiếm đa số, tín tâm sâu đậm vào tam bảo, hộ trì tích cực cho chùa chiền, Tăng ni ở các chùa được phụng cúng đầy đủ về 4 vật dụng (ăn, mặc ở, thuốc men) cùng một vài phương tiện khác, nên chư vị chỉ chuyên tâm tu học và làm Phật sự, không làm các việc khác.

Riêng một số các Tăng Ni có bằng cấp cao, sở hữu chuyên môn đặc thù, có các mối quan hệ xã hội rộng rãi, thì vẫn có thể tham gia thỉnh giảng, hội thảo, báo cáo chuyên ngành, tư vấn... cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhưng với mục tiêu chia sẻ, phụng sự là chính, ngoài ra, còn có một số rất ít chư vị Tăng ni tham gia vào các ngành giáo dục, y tế và một số tổ chức xã hội, có hợp đồng lao động hẳn hoi, có lương bổng đàng hoàng nhưng vẫn không ngoài mục đích phụng sự, chứ kỳ thật chư vị không nhằm "kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống".

Dĩ nhiên, người tu vẫn có thể đi làm việc ngoài xã hội như mọi công dân nếu đủ khả năng chuyên môn và được tuyển dụng, nhưng vì quý tăng Ni được Phật tử hộ trì đầy đủ rồi nên việc ấy không cần thiết, vì lợi bất cập hại, chư vị chỉ chuyên tâm tu học, và làm các Phật sự mà thôi.


Quảng Tánh