Post: : Admin

Sáng hôm nay, ngày 26/4/2018 (11/3/Mật Tuất) Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức khai mạc Đại Giới Đàn Vĩnh Đạt PL.2561-DL.2018 tại chùa Phước Hưng (Tp. Sa Đéc), truyền giới cho 375 giới tử.Xem thêm:

>>Khảo hạch 375 giới tử tại Giới đàn Vĩnh Đạt - Đồng Tháp
>>Đồng Tháp - Sa Đéc mở Đại giới đàn Vĩnh Đạt năm 2018
>>Đồng Tháp: Giới tử vân tập Đại giới đàn Vĩnh Đạt


Chứng minh: HT. Thích Thiện An, HT. Thích Thiện Huệ, HT. Thích Nhật Quang đồng Thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thiện Thống Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thiện Đức, UV.TT HĐTS; HT.Thích Minh Thông Ủy viên HĐTS; HT. Thích Chơn Minh Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTC Đại giới đàn Vĩnh Đạt cùng chư tôn đức BTS, chư tôn đức các BTS Phật giáo huyện/Thị/ Thành Phố; ; Ni Trưởng TN.Như Hòa, Chưng minh phân Ban ni Giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Ni Trưởng TN.Như Trung Phó Ban BTS, Trưởng Phân Ban ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và 375 giới tử tham dự tham dự.


Về Chánh quyền; Võ Hoàng Cương, Phó chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Đồng Tháp; Ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng phòng Tôn giáo Ban Dân Vận tỉnh Ủy; Ông Trần Long Nhi, Công An tỉnh Đồng Tháp; Ông Võ Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sa Đéc; cùng các vị đại diện cơ quan ban ngành cũng về tham dự.
Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Chơn Trưởng BTC giới Đàn cung đón Chư tôn HĐCM, HĐTS TƯ.GHPGVN, Chư tôn đức Tăng ni và Quý đại biểu quang lâm chứng minh buổi lễ khai mạc. Hòa thượng nhấn mạnh về sơ lượt tiểu sử Cố HT. Thích Vĩnh Đạt bậc cao tăng của Phật giáo Đồng Tháp trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo Nam Bộ. và các giới tử sẽ được đắc giới, đạt nhiều thành tựu trong việc tu học.


Tiếp theo, Đại Đức Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp báo cáo quá trình tổ chức Đại giới đàn Vĩnh Đạt, BTC tạo điều kiện cho Tăng Ni đầy đủ giới phẩm trong việc tu học theo luật Phật chế. Giáo hội mong muốn xây dựng một thế hệ trẻ với tầm hiểu biết rộng, phẩm hạnh trang nghiêm luôn vững tiến trên con đường tu học. 
BTS.GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại giới đàn mang hiệu “Vĩnh Đạt”, thời gian từ ngày 24 tới 27-4-2018 gồm đủ các đàn truyền giới cho Tăng Ni giới tử: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni. Địa điểm truyền giới cho giới tử Tăng tại chùa Phước Hưng và giới tử Ni chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc). HT.Thích Chơn Minh làm Trưởng BTC cùng các tiểu ban và thành phần Giới đàn Tăng, Giới đàn Ni. Đại giới đàn Vĩnh Đạt năm 2018 sẽ truyền giới cho 375 giới tử, trong đó có cấp giới tử Tỳ-kheo, Sa-di, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni.
Đại Đức Thích Trí Khả cung an ban chức sự Đại giới đàn Vĩnh Đạt, nhất tâm cung thỉnh  HT. Thích Thiện An, HT.Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Thiện Huệ đương vi chứng minh Đại giới đàn. Hội đồng Thập sư Tăng: HT.Thích Thiện Huệ được cung thỉnh làm Hòa thượng Đàn đầu truyền giới Tỳ-kheo; HT.Thích Minh Tấn Yết-ma A-xà-lê đàn Tỳ-kheo; HT.Thích Chơn Minh Giáo thọ A-xà-lê, Chư tôn đức  tôn chứng.


Ni Sư Thích Nữ Như Hòa cung an ban chức sự Giới đàn Ni, cung thỉnh NT. Thích Nữ Như Hòa đương vi Đàn đầu truyền giới Tỳ kheo Ni.
Ông Lê Minh Thái, Phó giám Đốc Sở nội vụ tỉnh Đồng Tháp phát biểu chúc mừng nhân buổi lễ, ông cho biết Đại giới đàn là hoạt động của Phật giáo thể hiện tinh thần kế thừa mạng mạch Phật pháp, việc xét tuyển người học Phật là nhiệm vụ quan trọng trong thực thi sứ mệnh hoằng pháp. Ông hy vọng sau khi các giới tử thọ giới trở về địa phương sẽ phụng sự đạo pháp, trang nghiêm Giáo hội.


Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ghi nhận tán dương những thành tựu Phật sự mà Phật giáo phát huy sau Đại hội toàn quốc, đạt kết quả nhiều trong các lĩnh vực giáo hội. 
Hòa thượng Chủ tịch nhấn mạnh tầm quan trọng của Giới luật trong đời sống tu học của Tăng, Ni ngày nay. Các cấp giáo hội cần phải có trách nhiệm, luôn quan tâm đến sứ mệnh truyền trao Giới luật, phải giúp cho các thế hệ Tăng, Ni hiểu được giá trị của Giới luật và việc thọ nhận, hành trì Giới luật hướng đến sự thanh tịnh, Niết bàn hoàn thiện bản thân của mỗi hành giả. Từ đó góp phần vào việc xây dựng một Giáo hội phát triển, bền vững trong tương lai.


Sau phần kết thúc khai mạc, Ban tổ chức cung thỉnh HT. Tuyên luật sư – Thích Minh Thông, lời khai đạo xho toàn thể giới tử.


Tiểu Nghiêm