Post: : Admin

Ngày 24/4/2018, Giới tử vân tập về chùa Phước Hưng (điểm giới tử Tăng) và chùa Phước Huệ (điểm giới đàn Ni).Buổi trưa điểm danh, buổi chiều cùng ngày Ban giám khảo hướng dẫn ôn tập các vấn đề Phật học liên quan đến vấn đáp và thi trắc nghiệm Phật học cho các giới tử, ngày mai sẽ tổ chức thi khảo hạch. Nội dung buổi khảo hạch gồm có 2 phần thi trắc nghiệm và thi vấn đáp dành cho giới tử thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa, Sa di.

TT. Thích Minh Thuần, Phó chủ khảo và Chư tôn Đức Ban giám khảo phổ biến nội qui cuộc thi và nhắc nhở đến các giới tử đây là giây phút hết sức quan trọng để đưa quý vị bước lên một nấc thang mới trong đời sống xuất gia tu học.

Ban giám khảo mong muốn quý vị thi cử một cách nghiêm túc bằng chính khả năng và sức lực của mình thể hiện kiến thức Phật học, thế học cũng như tâm nguyện thiết tha cầu thọ giới pháp của quý vị. Ban giám khảo chúc các giới tử hoàn thành tốt buổi khảo hạch.

Một số minh ảnh ghi nhận:


Tiểu Nghiêm