Post: : Admin

HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư:HT.Thích Giác Toàn

“Thống nhất quản lý các cấp đào tạo Tăng Ni, mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để nâng cấp chất lượng giảng viên cho cả hệ thống giáo dục Phật giáo” 


Giáo dục Tăng Ni là một ngành quan trọng, được chư tôn túc giáo phẩm lãnh đạo cao cấp của Giáo hội đặc biệt quan tâm ngay từ ngày thành lập. Hiện nay chúng ta có 32 trường Trung cấp Phật học, 8 lớp Cao đẳng và đặc biệt là hệ thống 4 Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, TP.HCM, Huế và Cần Thơ. Các Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, Huế, và TP.HCM đã xây dựng cơ sở quy mô xứng tầm, đã đưa vào sử dụng cho việc đào tạo Tăng Ni cấp cử nhân và hậu đại học một cách quy củ, đúng tinh thần đào tạo Tăng tài của Phật giáo. Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đã được đặt đá xây dựng, hy vọng sẽ sớm hoàn thành theo tiến độ, phục vụ cho việc đào tạo chư Tăng Nam tông Khmer tại Việt Nam. 

Có thể thấy rằng, nhiều vị tốt nghiệp những khóa đầu của Trường Cao cấp Phật học, tiền thân của Học viện Phật giáo VN, đã và đang tham dự vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của TƯGH, các ban ngành, viện và các tỉnh thành. Ngày nay, thừa kế thành tựu đó, các Học viện phát huy, nâng cao chất lượng và tăng số lượng. Nổi bật phải kể tới Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM với số lượng Tăng Ni sinh đông nhất trong các Học viện, thực hiện nội trú, đã không chỉ đào tạo nguồn nhân lực cho Phật giáo các tỉnh thành cấp cử nhân, mà 5 năm qua, bên cạnh phân khoa đào tạo, còn mở thêm khoa Công tác xã hội và Lớp Sư phạm mầm non, đồng thời sau khi được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, đã đào tạo thử nghiệm chương trình thạc sĩ Phật học, khóa I đã tốt nghiệp, đang tiếp tục khóa II, và sẽ tiến hành đào tạo cấp tiến sĩ Phật học sau khi các cơ quan chức năng đồng thuận. Bên cạnh đó, Học viện còn có khoa đào tạo Phật học từ xa cấp cử nhân, với số lượng theo học rất đông, tạo điều kiện cho mọi giới, mọi thành phần xã hội nhằm nâng cao kiến thức về Phật giáo mà không có điều kiện tới trường lớp như các chương trình bắt buộc chính quy. 

Trong nhiệm kỳ tới, trên cơ sở những gì đã làm, chúng tôi tin tưởng ngành giáo dục Tăng Ni sẽ tiếp tục có những thành tựu mới; đặc biệt khắc phục những tồn tại dù ấp ủ nhưng chưa làm được trong nhiệm kỳ này. Đó là làm sao để hệ thống và phân cấp quản lý các cấp trung cấp, cao đẳng và học viện một cách hợp lý hơn nữa; đồng thời phải thực hiện cho được các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, nâng cao một cách đồng đều nghiệp vụ sư phạm các cấp thuộc hệ thống giáo dục của Phật giáo VN, đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh giáo dục hiện đại.


Theo giacngo.vn