Post: : Admin

Do bệnh duyên, Đại Đức Thích Giác Thiện đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 7 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 4 năm Mậu Tuất (02/06/2018) tại Chùa Từ Quang, số B1/7, Quốc lộ 1A, ấp 2, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, Tp HCM)​ trụ thế 42 năm.Tin liên quan:

>>Cáo phó ĐĐ. Thích Giác Thiện viên tịch ở tuổi 42CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC THIỆN
• NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM MẬU TUẤT (2/6/2018)
• 20 giờ 00 Lễ nhập quan.
• 21 giờ 30 Lễ thỉnh giác linh - Lễ thọ tang.
• NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM MẬU TUẤT (3/6/2018)
• 08 giờ 00 Lễ Bạch Phật khai kinh - Sái tịnh đàn tràng.
• 09 giờ 30 Cúng Phật.
• 10 giờ 30 Cung tiến giác linh.
• 13 giờ 30 Khoá lễ tụng kinh Địa Tạng quyển thượng, quyển trung.
• 15 giờ 00 Thỉnh giác linh yết Phật, yết Tổ - Bố Tát.
• 18 giờ 00 Tụng kinh Địa Tạng quyển hạ.
• 20 giờ 00 Khóa lễ kinh A Di Đà.
• 21 giờ 30 Lễ tưởng niệm của môn đồ pháp quyến.
• NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM MẬU TUẤT (4 6/2018)
• 04 giờ 00 Công phu khuya.
• 06 giờ 00 Khoá lễ tụng Bát nhã tâm kinh tại Linh đường.
• 06 giờ 45 Phất trần khai thị.
• 07 giờ 00 Lễ phát hành.

HOÀN MÃN

Giác Linh Đường

Nhục thân cố Đại đức Thích Giác Thiện


Hỷ An