Post: : Admin

Do bệnh duyên, Đại Đức Thích Giác Thiện đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 7 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 4 năm Mậu Tuất (02/06/2018) tại Chùa Từ Quang, số B1/7, Quốc lộ 1A, ấp 2, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, Tp HCM)​ trụ thế 42 năm.Cáo phó ĐĐ. Thích Giác Thiện viên tịch ở tuổi 42

Chân dung ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC THIỆN


CÁO PHÓ CHÙA TỪ QUANG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN

ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC THIỆN - THẾ DANH: HUỲNH VĂN CHÍNH

Do bệnh duyên, Đại Đức Thích Giác Thiện đã thuận thế vô thường, an tịch vào lúc 7 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 4 năm Mậu Tuất (02/06/2018) tại Chùa Từ Quang, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nguyên Ủy viên Ban Nghi Lễ Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh

- Nguyên Trụ trì Chùa Từ Quang


Lễ nhập quan vào lúc: 20 giờ 00 ngày 19/4/Mậu Tuất (2/6/2018).
Lễ di quan vào lúc: 7 giờ 00 ngày 21/4/Mậu Tuất (4/6/2018).
Lễ viếng bắt đầu lúc: 13 giờ 00 cùng ngày
Linh quan sẽ được hoả táng tại Tháp Long Thọ - 700A Nguyễn Văn Khạ , ấp Cây Trắc, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Môn đồ pháp quyến tâm thành kính báo!