Post: : Admin

Sắp diễn ra Lễ tốt nghiệp phát văn bằng khóa VII - khai giảng khóa VIII trường TCPH Đồng Nai vào ngày chủ nhật 16/04/2017 (nhằm ngày 20/03/ Đinh dậu).Thiệp thỉnh - Thư mời Lễ tốt nghiệp khóa VII - khai giảng khóa VIII trường TCPH Đồng Nai

Các buổi lễ sẽ được diễn ra: Lễ tốt nghiệp phát văn bằng khóa VII - khai giảng khóa VIII trường TCPH Đồng Nai, an vị Phật tại Giảng đường, Họp mặt truyền thống từ khóa I đến khóa VII.

Thiệp thỉnh - Thư mời Lễ tốt nghiệp khóa VII - khai giảng khóa VIII trường TCPH Đồng Nai

Thiệp thỉnh - Thư mời Lễ tốt nghiệp khóa VII - khai giảng khóa VIII trường TCPH Đồng Nai

Liên hệ trường trung cấp Phật học Đồng Nai

Cơ sở Tăng (Quốc lộ 51, Xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai)

ĐT: 0616.523.146 - 0919076446 - cơ sở Ni (0613.558.626)


Hoằng Quang / Phật học đời sống