Post: : Admin

Nhân lễ tổng kết khóa VII (2013-2017) và khai giảng khóa VIII (2017-2021) cho Tăng, Ni trường Trung cấp Phật học Đồng Nai. Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức lễ họp mặt truyền thống Tăng, Ni các khóa (từ khóa I đến khóa VII). Thời gian vào lúc 18h ngày 15/04/2017 (nhằm 19/03/ Đinh dậu)Giao lưu giữa Ban lãnh đạo nhà trường và Tăng Ni sinh với chủ đề:
1. Trình bày kinh nghiệm tu hành chuyển hóa tự thân.
2. Trình bày kinh nghiệm hoằng hóa độ sanh.
3. Định hướng tu học và phục vụ Dân Tộc - Đạo Pháp cho Tăng Ni sinh trong đời sống hiện tại.

Thư mời: Họp mặt truyền thống Trường trung cấp Phật học Đồng Nai

Thư mời: Họp mặt truyền thống Trường trung cấp Phật học Đồng Nai 

Thư mời: Họp mặt truyền thống Trường trung cấp Phật học Đồng Nai

Chương trình Họp mặt truyền thống Trường trung cấp Phật học Đồng Nai. HT Thích Quang Đạo ấn ký

Trân trọng kính mời chư tôn đức trong Ban giám hiệu, Ban giáo thọ, Ban điều hành, Ban Bảo trợ và Tăng Ni sinh các khóa, vào lúc 18h ngày 15/04/2017 (nhằm 19/03/ Đinh dậu) hoan hỷ đến giảng đường trường trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai (cơ sở Tăng dốc 47, ấp Miễu, Tp. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai) tham dự đông đủ - Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cho cuộc họp mặt đạt kết quả viên mãn.


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Hát.

TM. Ban Giám Hiệu
Hiệu Trưởng
HT. Thích Nhật Quang