Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 14 thuyết minh tiếng Việt do CLB ăn chay trường Bình Định. Bộ phim truyền hình Đức Phật được các diễn viên đẹp người Ấn Độ đóng. Đạo diễn B.K. Modi. Mời quý vị đón xem tập 15 tiếp theo tại đây.
Phim Đức Phật (Buddha):

>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 1

>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 2

>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 3

>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 4

>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 5

>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 6
>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 7
>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 8
>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 9
>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 10
>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 12
>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 11
>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 13

 Thái tử Tất-đạt-đa tranh tài cùng Đề-bà-đạt-đa

Thái tử Tất-đạt-đa tranh tài cùng Đề-bà-đạt-đa