Post: : Admin

Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 7 thuyết minh tiếng Việt, Bộ phim hay được các diễn viên đẹp người Ấn Độ đóng. Đạo diễn B.K. Modi. Mời quý vị đón xem tập 8 tiếp theo tại đây.
Phim Đức Phật (Buddha):

>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 1

>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 2
>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 3
>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 4
>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 5

>>Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 6


Phim Đức Phật (Buddha) Ấn Độ sản xuất tập 7

Tất Đạt Đa thi bắn cung cùng Đề Bà Đạt Đa