Post: : Admin

Sáng ngày 28 – 02 – 2016 (nhằm ngày 21 tháng Giêng năm Bính Thân), Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thuận, Viện chủ Ni viện Phước Long (số 172 đường Nam Hòa, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM) đã dẫn đoàn Phật tử của chùa đi phóng sinh tại sông Cần ThơNi trưởng viện chủ Ni viện Phước Long thả những con cá về với sông nước


Mùa xuân khi tất cả vạn loài đua nhau sinh sôi, cũng là lúc người con Phật hướng trọn tâm lành nghĩ đến các loài chúng sinh, cầu chúc cho vạn loài cùng được an lành. Với ý nghĩa ấy, hàng năm, vào những ngày đầu Xuân, Ni viện Phước Long đều tổ chức phóng sinh. Thêm vào đó, để có thể gieo duyên cho nhiều người chưa biết đến Phật pháp, quý Ni trưởng, ni sư cùng Phật tử Ni viện Phước Long luôn đi tới các địa điểm khác nhau để mua các loài vật phóng sinh, cũng như tùy duyên để làm sao có thể mang lại lợi ích thiết thực nhất cho các con vật, và thay đổi được những nhận thức sai lầm của một số thiện nam tín nữ khi nghĩ sai về việc phóng sinh.

Đông đảo Phật tử tham gia chuyến phóng sinh đầu năm


Trong lần phóng sinh này, được sự đóng góp của quý thiện nam tín nữ gần xa, nên đoàn đã mua được 2 tấn cá. Trước khi thả những con cá về với sông nước, Ni trưởng viện chủ Ni viện Phước Long đã cử hành nghi thức quy y và chú nguyện, quy hướng về Tam Bảo, niệm Phật để sau khi xả bỏ thân súc sinh này được sinh làm người biết tu học theo chánh pháp.


Chương trình phóng sinh tạo phúc đầu năm đã thành tựu viên mãn trong sự hoan hỷ của những trái tim, và mỗi người đã nhận ra rằng “Hãy mở rộng lòng thương đến với mọi loài, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi, trái tim của mình sẽ chạm vào hạnh phúc”


Thiện Quang