Post: : Admin

HỎI: Tôi nghe nói những ngày hành kinh thì phụ nữ không được đi chùa, tụng kinh, lạy Phật, không được đến trước bàn thờ, những nơi linh thiêng…. Điều ấy có đúng không? (THÚY HỒNG, tranthithuyhong321993@gmail.com)

Những ngày hành kinh, đi chùa được không?

Những ngày hành kinh, đi chùa được không?

ĐÁP: Bạn Thúy Hồng thân mến!

Hành kinh mỗi tháng là chu trình sinh lý bình thường của phụ nữ. Ngày xưa, khi những điều kiện vệ sinh chưa phát triển, trong những ngày hành kinh người phụ nữ cần hết sức ý tứ, giữ gìn đề phòng có thể gây ô uế mọi lúc, mọi nơi nên hình thành tập tục kiêng kỵ không đi đến đền, chùa, bàn thờ, những chốn linh thiêng nói chung. 

Ngày nay các thiết bị vệ sinh và y tế đã phát triển, đảm bảo cho người phụ nữ luôn sạch sẽ trong những ngày hành kinh để tham gia mọi sinh hoạt cuộc sống bình thường. Nên thiết nghĩ những tập tục có tính kiêng kỵ này không còn phù hợp nữa.

Theo Phật giáo, cơ thể con người vốn dĩ bất tịnh, không sạch sẽ. Ngay cả khi chúng ta tự nhận là sạch sẽ nhất cũng ô uế vô cùng. Thân này là một túi da chứa đầy đồ bất tịnh bên trong. Nên trong những ngày hành kinh, nếu tuân thủ các điều kiện chuẩn về vệ sinh, người phụ nữ vẫn có thể tham gia các sinh hoạt bình thường, kể cả các hoạt động tôn giáo mà không kiêng kỵ gì cả.

Trong các chùa viện của chư Ni hay các khóa tu có nữ giới tham dự hiện nay, những vị đang hành kinh thường được miễn giảm chấp tác, công phu, lễ bái, hành thiền (hoặc tu tập tự do, không theo thời khóa, không phải lên chánh điện hay thiền đường với đại chúng) là vì lý do sức khỏe hơn là vì “ô uế”.

Chúc bạn tinh tấn!

Nhiên Như - Quảng Tánh