Post: : Admin

Hiện nay, số lượng các chùa và Tăng Ni hoằng pháp tại huyện Cần Giờ còn rất ít, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, lễ bái của tín đồ Phật tử. Còn rất nhiều nơi ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn vẫn chưa có tự viện, vắng hình bóng Tăng Ni.ĐĐ.Thích Thiện Huệ, Trưởng BTS GHPGVN H.Cần Giờ: “Nên có chế độ điều động Tăng Ni về vùng sâu vùng xa”

ĐĐ.Thích Thiện Huệ, Trưởng BTS GHPGVN H.Cần Giờ: “Nên có chế độ điều động Tăng Ni về vùng sâu vùng xa”


Nhiệm kỳ mới, chúng tôi kỳ vọng BTS GHPGVN TP điều phối Tăng Ni trẻ, có học lực và đạo hạnh về Cần Giờ làm Phật sự, để Phật giáo nơi vùng xa này từng bước hòa nhịp cùng Phật giáo các quận huyện trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, Phật giáo huyện Cần Giờ cũng mong mỏi, lãnh đạo GHPGVN TP.HCM quan tâm kịp thời, để các thủ tục liên quan đến vấn đề pháp lý, hành chánh với chính quyền các cấp được diễn ra suôn sẻ, nhanh gọn hơn thời gian qua.


Theo giacngo.vn