Post: : Admin

Ngày 10/7/2016 chùa Đại Phước (Việt Nam) đầu tiên ở Miến Điện do TT.GS.TS. Thích Thiện Minh làm viện chủ, trụ trì Đại đức Thích Thiện Ngọc, long trọng tổ chức lễ chúc mừng các Tăng, Ni sinh Việt Nam đang học ở tại trường đại học Quốc tế Myanmar lần thứ nhất và tổ chức lễ dâng y Nhập Hạ đầu tiên của chùa VN trên xứ chùa Vàng, do nhóm thí chủ của cô Linda Bui và GD Đại đức Thích Bửu Quáng làm thí chủ.Tin liên quan Myanmar:

- Myanmar: Sư cô Thích nữ Diệu Hiếu nhận bằng tiến sĩ

- Phỏng vấn ĐĐ Thích Thiện Minh tại lễ Động Thổ chùa Đại Phước Myanmar
- Myanmar: Lễ thỉnh tôn tượng Phật về Chùa Đại Phước
- Myanmar: Trọng thể lễ kết giới Sìma xã chùa Đại Phước

Bảng hiệu chỉ dẫn con đường vào chùa Đại Phước

Theo truyền thống thời Đức Phật Vào mùa mưa Tăng đoàn trở về một trụ xứ để tu tập an cư trong 3 tháng, cũng thế tại Myanmar chùa Đại Phước là điểm an cư cho chư Tăng người Việt Nam. Một việc làm quý hóa cho người xuất gia đầu Phật.

Myanmar: Lễ dâng y, nhập hạ đầu tiên chùa Đại Phước xứ chùa Vàng

Chính quyền quý cấp tham dự lễ nhập hạ của chư Tăng chùa Đại Phước.

Myanmar: Lễ dâng y, nhập hạ đầu tiên chùa Đại Phước xứ chùa Vàng

Nhóm thí chủ của cô Linda Bui và GD Đại đức Thích Bửu Quáng cúng dường lễ dâng y 


Myanmar: Lễ dâng y, nhập hạ đầu tiên chùa Đại Phước xứ chùa Vàng

Sư Thiện Ngọc tặng kỷ yếu đến quý lãnh đạo chính quyền địa phương tham dự

Myanmar: Lễ dâng y, nhập hạ đầu tiên chùa Đại Phước xứ chùa VàngMyanmar: Lễ dâng y, nhập hạ đầu tiên chùa Đại Phước xứ chùa Vàng

Myanmar: Lễ dâng y, nhập hạ đầu tiên chùa Đại Phước xứ chùa Vàng

Theo truyền thống ở các nước quốc giáo, việc xây dựng chùa là do Phật tử đảm trách, sư chỉ là người chăm lo tu tập, cố vấn hướng dẫn Phật tử.


Chùa Đại Phước đang trong thời gian xây dựng.

Myanmar: Lễ dâng y, nhập hạ đầu tiên chùa Đại Phước xứ chùa VàngMyanmar: Lễ dâng y, nhập hạ đầu tiên chùa Đại Phước xứ chùa VàngNam Mô Thế Tôn Ứng Cúng Chánh Biến Tri.


Tuệ An