Post: : Admin

Mẫu xin cấp lai giấy chứng nhận Tăng Ni, Báo Phật Học Đời Sống online đăng tải những mẫu giấy tờ hồ sơ Phật giáo, kho mẫu hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thủ tục Phật giáo.Bài liên quan:

>>Mẫu xin cấp giấy chứng nhận Tăng NiHỒ SƠ XIN CẤP PHÓ BẢN:  CHỨNG ĐIỆP THỌ GIỚI TỲ KHEO - CHỨNG NHẬN TĂNG NI 


1. Đơn xin cấp phó bản ( có xác nhận của Bổn sư và BTS Phật giáo Quận / Huyện ).
2. Đơn cớ mất ( có xác nhận của CA địa phương )
3. Sơ yếu lý lịch ( Có xác nhận của chính quyền địa phương và đóng dấu giáp lai ảnh ).
4. Bản sao CMND ( có thị thực ).
5. Bản sao Chứng nhận thọ giới TK / TKN ( đối với trường hợp xin cấp phó bản Chứng nhận Tăng Ni – có thị thực ).
6. Nộp 3 ảnh 3x4 
- Phó bản Chứng nhận thọ giới: Tăng: áo nhật nâu ; Ni: áo nhật lam, ảnh nền trắng.
- Phó bản Chứng nhận Tăng Ni: Tăng: áo tràng nâu ; Ni: áo tràng lam, ảnh nền trắng.


Lưu ý:  Có thể nộp kèm theo bản sao Chứng nhận thọ giới cũ hoặc Chứng nhận tăng Ni cũ ( nếu có )


Hồ sơ Phật giáo