Post: : Admin

Mẫu cấp giấy chứng nhận Tăng Ni, Báo Phật Học Đời Sống online đăng tải những mẫu giấy tờ hồ sơ Phật giáo nhằm tiện cho quý vị tu sĩ hay Phật tử làm giấy tờ và khỏi mất thời gian đi xa mua, chỉ cẩn tải về ngay tại nơi.Xin giới thiệu Mẫu cấp giấy chứng nhận Tăng Ni, mẫu sơ yếu lý lịch Tăng Ni, sơ yếu lý lịch tu sĩ dành cho quý vị tu sĩ sử dụng trong việc làm giấy tờ.
Giấy chứng nhận Tăng Ni. Ảnh minh họa
Tải về tại đây: >>> chung-nhan-tang-ni
                       >>>ly-lich-tang-ni
BBT Phật học đời sống