Post: : Admin

Thưa Thầy, khi ngồi thiền theo cách thả lỏng, tỉnh thức và quan sát thân tâm mình con thấy nhiều lúc tâm trí nó cứ như một dòng chảy, nó cứ miên man như vậy và con cứ bị cuốn vào đó lúc nào không hay, một lúc sau mới nhận ra được. Nhiều lúc như bị rơi vào giấc ngủ mặc dù vẫn có phần tâm trí tỉnh thức và quan sát mọi việc đang xẩy ra. Con muốn hỏi tình trạng đó là gì, có phải do thiếu yếu tố tỉnh thức không và con nên làm gì?Khi ngồi thiền có cần tỉnh thức hay không?

Khi ngồi thiền có cần tỉnh thức hay không?

Trả lời:

Buông đúng thì liền tỉnh thức và việc quan sát chỉ là sự soi sáng tự nhiên, nên quan sát mà không có người quan sát. Có thể vì vô sự nên tâm tự lắng lại, tĩnh lặng và đôi lúc rơi vào giấc ngủ không mê. Có ba loại xả, xả thuộc định, xả thuộc tuệ và xả thuộc vô ký. Nếu là loại xả vô ký thì có yếu tố si trong đó nên hoặc là hôn trầm, hoặc là trạo cử.


Thích Viên Minh / Phật học đời sống