Post: : Admin

Chợt nghĩ chơi mà đau: một ngày xấu trời nào đấy đọc đâu đó ý tưởng ..cấm áo dài, áo bà ba.. sẽ sao nhỉ? Thời này có khi chuyện gì cũng có thể, tết cổ truyền còn muốn bỏ cơ mà!Tôi không hiểu dù thử nhìn vấn đề theo nhiều khía cạnh.

Giữ gìn bản sắc dân tộc sao bàn chuyện xóa Tết?

Giúp trẻ tìm hiểu thêm về ngày lễ truyền thống là giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, người nào muốn bỏ tết truyền thống sát nhập tết Tây là ngoại lai.

Hội nhập, giao thoa, va đụng văn hóa... các trào lưu mới ào ạt đổ bộ nhập vào giới trẻ nhanh chóng mặt, u hóa lần thứ X diễn ra nhanh, mạnh. Ở tầm cao người ta đã có chiến lược giữ gìn bản sắc dân tộc thành văn kiện quốc gia.Nhưng thực tế diễn ra mâu thuẫn khó lý giải: cấm pháo với nhiều thanh âm tết dân tộc, hồn vía vơi chao. Nhưng còn có thể biện dẫn lý do kinh tế, an ninh... để biện giải chủ trương ấy. Xóa tết cổ truyền, một đòn đánh bồi vào bản sắc dân tộc thực khó hiểu, hiệu ứng xã hội tất yếu mạnh mẽ cho dù mới phôi thai ở ý tưởng nào đấy.

Mấy bữa rày tham cứu ý tứ nhiều học giả trong và ngoài nước, tương đối tổng hợp được bức tranh dư luận phản ứng ngay sau khi có những thông tin đầu tiên: không có lý do nào vững để nhập hai cái tết vào một và hậu quả khó thể tiên lượng, tổn thương tinh thần dân tộc là cao độ khó cân đo. Người ta dẫn ra trường hợp nước lân bang cùng khu vực văn hóa Á Đông là Nhật, kinh tế - khoa học phát triển đỉnh Tây hơn Tây, Tây phải học và ngã mũ ở nhiều lĩnh vực, vậy mà Kimono và tết cổ truyền vẫn trân quý đậm đà. Và Nhật không hề là trường hợp duy nhất.

Nếu trưng cầu, đương nhiên tôi bỏ một phiếu chống ý tưởng trên dù người khởi xướng hay cơ quan chủ trương là ai, và nếu các báo lớn mở khảo sát sẽ đánh giá được nhanh tác động xã hội của ý tưởng trên. Chuyện này quá lớn, thậm chí ý tưởng áy dễ khiến người ta nghĩ rằng...đùa!

Đã có một bậc uyên bác bên Phật giáo gửi bài viết phản ứng cụ thể với luận cứ luận điểm chặt chẽ vào hộp  thư của tôi và sự chia sẻ là dễ dàng, đồng cảm.

Chợt nghĩ chơi mà đau: một ngày xấu trời nào đấy đọc đâu đó ý tưởng ..cấm áo dài, áo bà ba.. sẽ sao nhỉ? Thời này có khi chuyện gì cũng có thể, tết cổ truyền còn muốn bỏ cơ mà!

Tết cổ truyền của người Việt là một hằng giá trị, một mặc định văn hóa  không thể đụng đến du nhân danh bất cứ điều gì, đến người ngoại quốc còn phản ứng kia mà?

Tết sát bên, bàn chuyện này mà đâu... Mong sao không còn cảm xúc sốc tương tự.

Nguyễn Thành Công / Phật học đời sống