Post: : Admin

Bài pháp chủ đề 'Đừng tự đẩy lui mình' do ĐĐ Thích Pháp Hòa chia sẻ, mời quý vị lắng nghe.
Những bài pháp của thầy Pháp Hòa:

>>Tu trong bổn phận (vấn đáp) - ĐĐ Thích Pháp Hòa
>>Sợ ma - ĐĐ Thích Pháp Hòa


Đừng tự đẩy lui mình - ĐĐ Thích Pháp Hòa