Post: : Admin

Mời quý thính chủng nghe bài pháp "Chết đến rồi " do TT Thích Bửu Chánh thuyết giảng.
Chết đến rồi - TT Thích Bửu Chánh

- Đâu phải già mới chết - TT Thích Bửu Chánh
- Hãy sống như Phật đừng sống như ma - TT Thích Bửu Chánh