Post: : Admin

Bài pháp "Hãy sống như Phật đừng sống như ma" do TT. Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại Chùa Xá Lợi, quận 3, Sài Gòn. Sống như Phật là từ bỏ, tu sửa tâm mình đó gọi là sống như Phật.
Hãy sống như Phật đừng sống như ma - TT Thích Bửu Chánh