Post: : Admin

Chùa Bửu Long tọa lạc tại cây số 125, khu phố 6, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ngôi chùa người dân thường gọi là chùa hoa văn. Phật học đời sống xin giới thiệu toàn bộ câu đối chùa Bửu Long.Bài liên quan:

>>Sắp tới Chùa Bửu Long - Đồng Nai tổ chức lễ sám tạ Tam Bảo, An vị Phật


Những câu đối chùa Bửu Long do cố Hòa thượng Thích Quang Đạo-viện chủ chùa Phước Viên và Hòa thượng Thích Toàn Đức-trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng cho đối. Hiện ngôi chùa Bửu Long do Tỳ kheo Thích Quảng Trường làm trụ trì.

Câu đối chùa Bửu Long cây số 125 Tân Phú

Cổng tam quan chùa Bửu Long cây số 125, thị trấn Tân Phú


Câu đối cổng Tam quan:
Phong cảnh nghiêm trang thiền vị ngàn năm cưu chứa trọn cát tường
Cõi lòng sâu lắng tánh không một niệm khởi sanh đầy an lạc.

Nẻo chính soi đường tâm từ luôn rộng mở
Chùa quê hiện cảnh pháp lạc mãi truyền trao.

Câu đối cổng sau:

Tới cửa từ bi chớ thấy câu kinh mà mặc kệ

Qua đò bát nhã liền buông gánh nặng có với không

Vào bảo điện tịnh tu tam nghiệp nhất đại đồng
Đến thiền môn niệm Phật nhất tâm đặng bi nàn.

Câu Đối nhà Linh
Ơn đức cha ngàn thu ghi tạc
Nghĩa tình con muôn thuở khắc sâu.

Ơn mẹ lòng con hằng báo bổ
Đạo sinh thành vạn kiếp khó quên.

Tiền đường nhà Tổ
Truy y tố phục thất kim thành

Thạc đức phong công lưu giáo sử.


An như tự tại niết bàn môn.
Bất tùy phân biệt sinh tử giới


Câu đối hậu Tổ
Đức tổ lưu thông tiếp hậu lai
Truyền trao giới pháp kiến trung khai.

Từ huấn kim ngôn tuế nguyệt phất nguyên ân mạc trắc
Liên đài tịnh cảnh canh tường tại vọng đức nan lường.

Khuyên đời khuyến đạo mau hướng thượng
Nhắc nhở lo tu kíp trể chày.

Đối chánh điện:
Pháp vũ hoằng thi thảo mộc côn trùng triêm lợi ích
Thân vân biến mạt hư không thế giới phóng quang minh.

Long rồng thân thị tịch khởi phi ngộ triệt chơn thường
Bửu báu cảnh thường miên an tại cửu tri diệu giác

Câu đối tiền đường chánh điện:
Sinh tử niết bàn tùy xuất nhập
Thiền đăng tổ ấn tiếp xương minh.

Nhật nhật mỗi tư hòa thương huấn
Niên niên trưởng ngưỡng tổ đăng quang

Pháp nhũ ân thâm vô hạn cảm

Giới châu đức đại bất thắng bi.


Câu đối tiền đường giảng đường:
Vào chùa thanh tịnh tánh chơn như bừng sáng sáng ngời
Đến cửa từ bi tâm trần tục vơi tan tan.

Trong các cửa báu cửa đức tin đứng đầu
Tất cả công đức đức tin là sứ mạng.

Qua sông sanh tử lấy giới pháp làm thuyền.
Vào biển phật pháp lấy lòng tin làm gốc.


Câu đối giảng đường:
Sư tử kỷ niệm cảm hoài thâm
Tân tịch thiện căn oi tức tải.

Phú thân nghiêm tọa bảo liên đài
Giới kính thọ truyền thâm phụng cửu.

Đạo pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa
Thiền môn hưng thịnh bởi Phật tử phát tâm

Long thành ngưu chữ cảm vô nhai
Bửu tòa sầu tư ưu bát thọ.

Nước cam lộ tưới thấm nhuận khắp ba ngàn thế giới

Hương chiên đàn tỏa thơm ngát đến tận chín phẩm sen vàng.


Lan Trinh