Post: : Admin

Sắp tới, ngày 01-02/12/2017 Chùa Bửu Long tọa lạc tại Khu phố 6 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ sám tạ Tam Bảo, An vị Phật, trai đàn chẩn tế.Được sự mật hộ của chư Phật, Thiên Long Bát Bộ, lịch đại Tổ sư, trợ duyên của chư Tôn thiền đức Tăng Ni, sự giúp đỡ của chính quyền các cấp và sự phát tâm cúng dường của Phật tử xa gần. Chùa Bửu Long đã từng bước xây dựng và tôn tạo Phật Thánh chư vị Bồ-tát.

Nay Bổn tự chúng con trang nghiêm tổ chức lễ Sám tạ Tam-bảo và Thỉnh Phật an vị, Trai đàn chẩn tế. Thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền Đức Tăng Ni và kính mời quý quan khách Phật tử hoan hỷ quang lâm về tại chùa Bửu Long cây số 125 Khu phố 6 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai.

Thời gian, vào lúc 09h00 ngày 02/12/2017 (nhằm ngày 15/10/Đinh dậu). Sự quang lâm chứng minh của chư Tôn đức sẽ tăng thêm phần trang nghiêm và long trọng cho Đại lễ, cũng là niềm động viên chúng con trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.


Trụ trì chùa Bửu Long

Tỳ kheo Thích Quảng Trường

Thiệp thỉnh Chùa Bửu Long - Đồng Nai tổ chức lễ sám tạ Tam Bảo, An vị Phật

Thiệp thỉnh Chùa Bửu Long - Đồng Nai tổ chức lễ sám tạ Tam Bảo, An vị Phật

Thiệp thỉnh Chùa Bửu Long - Đồng Nai tổ chức lễ sám tạ Tam Bảo, An vị Phật

Thiệp thỉnh Chùa Bửu Long - Đồng Nai tổ chức lễ sám tạ Tam Bảo, An vị Phật


Chương trình đại lễ Sám tạ Tam-bảo & Thỉnh Phật an vị - Trai đàn chẩn tế

Ngày 14/10/Đinh dậu (01/12/2017)

-07h00: Lễ hưng tác thượng Đại tràng phan

-08h00: Lễ bạch Phật khai kinh - Lễ thỉnh Tiêu Diện đại sĩ

-10h00: Lễ thỉnh chư Hương Linh

-11h00: Thọ trai

-13h30: Hành trì Kinh Thủy Sám

-16h30: Lễ cung tiến chư Hương Linh

-17h30: Dược thực

-19h00: Thuyết pháp


Ngày 15/10/Đinh dậu (02/12/2017)

-07h00: Cúng trà

-07h30: Cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm.

-09h00: Lễ thỉnh Phật - Tổ trang nghiêm an vị

-10h30: Lễ cúng dường Trai Tăng

-11h30: Lễ cung tiến chư Hương Linh

-14h00: Đăng đàn chẩn tế Âm linh Cô Hồn

-20h00: Lễ phân hóa - Sám tạ Tam-bảo.