Post: : Admin

Hướng tới sự kiện quan trọng của Phật giáo TP diễn ra 5 năm một lần, GN đã ghi nhận những ý kiến xây dựng từ chư tôn đức đang là lãnh đạo Giáo hội các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, như là những tâm tư hướng tới Đại hội, kỳ vọng về sự chuyển tiếp với nhiều khởi sắc, phát triển.HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS GHPGVN Q.2: “Cần sớm giải quyết các trường hợp khất thực phi pháp, ‘khách Tăng’ không mời mà đến…”

HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS GHPGVN Q.2: “Cần sớm giải quyết các trường hợp khất thực phi pháp, ‘khách Tăng’ không mời mà đến…”


Phật giáo TP cần sớm giải quyết nạn khất thực phi pháp, khách Tăng không mời mà đến; ổn định, chấn chỉnh đạo đức tác phong của Tăng Ni trẻ; tạo điều kiện cho Tăng Ni trẻ học tập thông qua các lớp sơ cấp, trung cấp Phật học; phát triển các đạo tràng Bát quan trai cho Phật tử các nơi về tham dự.

Q.2 từ một quận mới được thành lập với số lượng cơ sở tự viện trong quận rất hạn chế so với các quận khác, bên cạnh đó để phục vụ xây dựng khu hành chính của TP.HCM, quận có 7 cơ sở tự viện phải di chuyển về chỗ mới theo chủ trương của Nhà nước. Đến nay các cơ sở này đã đi vào ổn định sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, tuy nhiên vẫn còn hạn chế nhiều mặt - ảnh hưởng đến kết quả Phật sự của quận, cần được Giáo hội TP quan tâm.


Theo giacngo.vn