Post: : Admin

Như tin đã đưa, cố Thượng tọa Thích Thống Lý - UV Ban Hoằng pháp T.Ư; Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Phước, Thành viên Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Trụ trì Thanh Nguyên thiền tự tân viên tịch.Tin liên quan:

>>Cáo phó: TT.Thích Thông Lý viên tịch ở tuổi 55


Ban Tổ chức tang lễ cố thượng tọa Thích Thông Lý

CHỨNG MINH
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ
Hòa thượng Thích Nhuận Thanh
Hòa thượng Thích Nhuật Phát

TRƯỞNG BAN

Hòa thượng Thích Thiện Pháp
PHÓ BAN
Hòa thượng Thích Nhật Quang
Hòa thượng Thích Huệ Thông
Thượng tọa Thích Tĩnh Cường
Thượng tọa Thích Thiện Trí
Thượng tọa Thích Từ Tấn
Đại đức Thích Chiếu Pháp
Đại đức Thích Chơn Lý
Ni sư Thích Nữ Nhật Khương
Ni sư Thích Nữ Thuần Đoan
Ni Sư Thích Như Như Hiền
Bà Bùi Thị Minh Thúy-Phó chủ tịch UBND TX Đồng Xoài
THƯ KÝ: Đại đức Thích Giác Đạo; Đại đức Thích Đạt Ma Tâm Huyền
THỦ QUỸ: Chư Ni Thiền viện Viên Chiếu
ỦY VIÊN:
Đại đức Thích linh Viên
Đại đức Thích Chiếu Lượng
Đại đức Thích Tâm Thanh
Đại đức Thích Minh Thức
Đại đức Thích Minh Tịnh
Đại đức Thích Giác Kiên
Đại đức Thích Đắc Thành
Đại đức Thích Đạt Ma Nguyện Bảo
Đại đức Thích Đạt Ma Nguyện Hạnh
Đại đức Thích Đạt Ma Phổ Hóa

CÁC TIỂU BAN

Ban tổ chức tang lễ TT. Thích Thông Lý

Ban tổ chức tang lễ TT. Thích Thông Lý


Đào Nam