Post: : Admin

TT.Thích Thông Lý đã viên tịch vào hồi 4giờ15 ngày 21-6 tại Thanh Nguyên thiền tự, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Binh Phước. Trụ thế: 55 năm. Hạ lạp: 35 năm.Cáo phó: TT.Thích Thông Lý viên tịch ở tuổi 55

Chân dung cố TT.Thích Thông Lý viên tịch ở tuổi 55

Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: TT.Thích Thông Lý, UV Ban Hoằng pháp T.Ư; Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Phước, Thành viên Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Trụ trì Thanh Nguyên thiền tự tân viên tịch.


Do bệnh duyên Thượng toạ đã viên tịch vào hồi 4giờ15 ngày 21-6 (nhằm ngày 8-5-Mậu Tuất) tại chùa Thanh Nguyên thiền tự, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Binh Phước.


Trụ thế: 55 năm. Hạ lạp: 35 năm.

-Lễ nhập kim quan được cử hành vào 13 giờ, ngày 21-6 (nhằm ngày 8-5-Mậu Tuất). Kim quan Thượng toạ được an trí tại Thanh Nguyên thiền tự.

-Lễ viếng được bắt đầu lúc 15 giờ ngày 21-6. 

-Lễ truy niệm và di quan được cử hành lúc 7 giờ, ngày 25-6 (nhằm 12-5-Mậu Tuất), sau đó cung tống kim quan Thượng toạ về trà tỳ tại Đài hỏa táng Bình Dương và nhập bảo tháp tại Thanh Nguyên thiền tự, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Hạo Nhiên