Post: : Admin

Sau khi nhận được tin buồn từ môn đồ Pháp quyến, vào chiều ngày 11/11/Đinh Dậu, Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà cùng các Ban Tăng sư,Ban Nghi lễ, Phân ban Đặc trách Ni giới đã cuộc họp khẩn để Cung thỉnh Chư Tôn đức Hòa Thượng chứng minh và Chư tôn đức Thượng Tọa Tăng Ni trong các tiểu ban Tang lễ như sau:Tin liên quan:

>>Cáo phó: Ni sư Thích Nữ Tịnh Như viên tịch ở tuổi 51


Ban Lế Tang Ni sư Thích Nữ Tịnh Như

BAN CHỨNG MINH
HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC MINH
Giáo phẩm  Phật giáo tỉnh Bình Định- Viện chủ Tổ Đình Thiên Bình
HÒA THƯỢNG THÍCH THỊ QUYÊN
Giáo phẩm Phật giáo Bình Định- Viện chủ chùa Bình Quang
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG TUẤN
Uỷ viên HĐTS TWGHPGVN- Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông
ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG HIỀN
Uỷ viên HĐTS TWGHPGVN-  Phó Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông 
ĐẠI ĐỨC THÍCH CHIẾU Ý
Phó Ban trị sự GHPG VN tỉnh Đăk Nông
ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN THÂN
Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông.

SÁM CHỦ:
THƯỢNG TỌA THÍCH NGUYÊN THÔNG
Giáo phẩm Phật giáo tỉnh Bình Định – Trụ trì chùa Sơn Bình
CÔNG VĂN:
ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN LỢI – Trụ trì chùa Phước Sơn
ĐẠI ĐỨC THÍCH VẠN HIỂN – Trụ trì chùa Quảng Phước
KINH SƯ:
ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN LỢI – Trụ trì chùa Phước Sơn
ĐẠI ĐỨC THÍCH HỮU TRÍ – Trụ trì tịnh thất Lộc Sơn
ĐẠI ĐỨC THÍCH SƠN ĐẨU
ĐẠI ĐỨC THÍCH VẠN HIỂN- Trụ trì chùa Quảng Phước
ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN HƯNG – Tăng thường trụ chùa Hoa Nghiêm
ĐẠI ĐỨC THÍCH VẠN TÂN – Tăng thường trụ chùa  Linh Sơn
KINH CỔ - KINH BẠT:
ĐẠO HỮU: VĨNH ẨN – VĨNH PHÚC – PHƯỚC LỘC
-------------

BAN TỔ CHỨC 
TRƯỞNG BAN: ĐĐ: THÍCH NHUẬN LỢI - UV thường trực- trưởng ban nghi lễ phật giáo tỉnh Đăk Nông
PHÓ BAN: ĐĐ: THÍCH QUẢNG THUẦN- UV thường trực- phó ban nghi lễ phật giáo tỉnh Đăk Nông
ĐĐ: THÍCH QUẢNG SỰ - UV ban trị sự Phật giáo tỉnh Đăk Nông
SC: THÍCH NỮ MINH ĐĂNG -UV thường trực- trưởng phân ban đặc trách ni giới phật giáo tỉnh đăk nông
SC: THÍCH NỮ NHẬT QUY- Trụ trì tổ đình bảo lâm tỉnh Đồng Nai
Ô: BÀN VĂN ĐẠI- CHỦ TỊCH MẶT TRẬN XÃ QUẢNG SƠN
ĐẠO HỮU: NGUYỄN MINH NHẬT- PD: QUANG LÂM-Trưởng ban hộ tự chùa Thiện Đạo
ỦY VIÊN: SC: THÍCH NỮ KHÁNH THUẬN - UV ban trị sự- phó trưởng ban đặc trách ni giới phật giáo tỉnh Đắk Nông
SC: THÍCH NỮ HUỆ PHÁP
CÁC TIỂU BAN:
BAN XƯỚNG NGÔN: ĐĐ: THÍCH VẠN HIỂN - ĐĐ: THÍCH CHÚC TẤN

Quảng Sự- Ban TTTT PG tại huyện Đắk Glong