Post: : Admin

Các hàng cận sự nữ đóng một vai trò vô cùng to lớn trong việc hộ trì ba ngôi Tam Bảo. Thời Đức Phật còn tại thế, những đại tín nữ như bà Visakha đã góp phần công đức rất lớn trong việc hộ trì chư đại đức Tăng. Trong lĩnh vực hành trì Giáo Pháp, nếu có sự nỗ lực cố gắng đi đúng theo đạo lộ Bát Chánh, các vị ấy vẫn đạt được sự an ổn, hạnh phúc vắng bóng khổ đau và vĩnh viễn thoát ly sinh tử khi đoạn diệt hoàn toàn bất thiện pháp nơi tâm. Với tâm bi mẫn bao la, Đức Phật đã cho phép nữ nhân xuất gia trong giáo pháp cao thượng và các vị ấy cũng đã gắng sức miệt mài tu tập và đã có rất nhiều vị tỳ kheo ni khi Thế Tôn còn tại thế chứng đắc những tầng thánh cao thượng nhờ sự nỗ lực,tín tâm hành trì theo lời Phật dạy.

Nay cũng như xưa, phát huy tinh thần tầm cầu chân lý của các tỳ kheo ni thời Đức Phật, các cận sự nữ cũng đã có sự nhiệt tâm trong việc thực hành những thiện pháp như bố thí, trì giới, tham thiền, một số người phát tâm rời bỏ gia đình, sống không gia đình trở thành các cô tu nữ sống một cuộc đời thanh cao,thánh thiện khi thân tâm an trú trong việc thực hành Giáo Pháp. Tâm lí chung của người nữ thường muốn tìm cho mình một nơi nương tựa về vật chất lẫn tinh thần tuy nhiên chẳng có nơi nương tựa nào an ổn hơn là an trú vào sự thực hành Pháp Bảo, dựa vào chính mình, khơi nguồn những hạnh phúc tiềm ẩn từ tâm thức bị che lấp bởi vô minh.

Đây chính là con đường khai mở ánh sáng của từ bi và trí tuệ bao la. Nhân ngày 8-3, Thiên An xin chúc quý cô tu nữ cùng các tín nữ những lời chúc tốt đẹp nhất trên thế gian này và luôn được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang nhiệm màu của Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống